9 Địa Điểm Đẹp và Lịch Sử Nhất tại Huế. 9 Most Famous Places in Hue Imperial City.

VACA truyền hình thực tế tại 9 địa điểm nổi tiếng nhất ở Huế:

Đại Nội Huế, Chùa Thiên Mụ, Cầu Trường Tiền, Sông Hương, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định, Đèo Hải Vân, Đầm Lăng Cô, và Phố Huế.

Discover 9 most beautiful and historical places in Hue City: Hue Citadel, Imperial City, Thien Mu Pagoda, Truong Tien Bridge, Perfume River, Imperial Minh Mang Tomb, Imperial Tu Duc Tomb, Imperial Khai Dinh Tomb, Hai Van Pass, Lang Co Beach, and Hue City.

Comments are closed.

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X