Browsing Category

MICE

Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam

Trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, hình ảnh quốc gia được coi như một tài sản lớn của mỗi dân tộc, mỗi đất nước, vì vậy, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cho quốc gia đó được xem như một sứ mạng trong chiến lược phát triển…

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X