Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam

Trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, hình ảnh quốc gia được coi như một tài sản lớn của mỗi dân tộc, mỗi đất nước, vì vậy, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cho quốc gia đó được xem như một sứ mạng trong chiến lược phát triển đất nước .

Hai tiếng “Việt Nam” hôm nay đang trở thành một thương hiệu lớn mạnh hơn trên toàn cầu, đồng nghĩa với việc mỗi công dân Việt đều được thừa hưởng những giá trị tinh thần cũng như vật chất từ tài sản ấy, đồng thời cũng đòi hỏi mỗi người dân cùng đóng góp trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh của quốc gia dân tộc mình.

Với một đất nước độc lập, thống nhất và nhiều tiềm năng như Việt Nam, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc gia hơn bao giờ hết đang trở thành một hoạt động bức bách và khẩn cấp.

Với ý nghĩa đó, Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Việt Nam hết sức hoan nghênh ý tưởng của Báo Tuổi Trẻ, Vietnam Marcom và FutureOne đã khởi động Hành Trình Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam bằng một chuỗi cuộc thi “Ý Tưởng Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam”, nhằm tạo điều kiện cho xã hội cùng đóng góp vào việc giới thiệu điều hay cái đẹp của đất Việt đến cùng thế giới.

Đồng thời VCCI cũng cam kết sẽ là đơn vị bảo trợ cho chương trình này trên từng chặng đường phát triển của  Hành Trình Tiếp Thị Hình Ảnh Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng bằng sự quyết tâm và sáng tạo, chương trình sẽ kêu gọi và thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp sinh viên, trí thức, người dân trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp đóng góp và hiến kế cho hành trình.

Sự đồng tâm hiệp lực này sẽ giúp khơi dậy ý thức của người dân và cộng đồng để cùng chung sức gởi gấm đến bè bạn năm châu những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Chúc cho Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra thế giới sẽ thành công tốt đẹp.

Ts.VŨ TIẾN LỘC

Chủ tịch Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam

Comments are closed.

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X