Nhân hiệu Việt

0

Kính thưa Quý vị, các Anh Chị, các Bạn Thanh niên, Sinh viên thân mến,
Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy. Nghiên cứu cho thấy: nếu một dân tộc, cá nhân có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc, nhân hiệu nhân văn và giàu mạnh.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề cón khá mới về lý luận và thực tiễn. Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.

Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :

  • Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Như ông bà ta đã dạy, Ngọc không mài, không sáng – Nhân bất học bất tri Lý. Việc rèn luyện, xây dựng Nhân Hiệu Việt cũng là cơ sở giúp quản trị và phát huy được những tài sản vô giá về nhân hiệu của Ông Cha trong sự nghiệp giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dự án cũng đặt ra vấn đề : Mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ? đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu và sẽ làm được gì trong sứ mệnh này ?

Bên cạnh các hội thảo khoa học, nghiên cứu thấu hiểu về các hệ giá trị định hình nhân cách, trí tuệ của nhân hiệu Việt. Dự án mong muốn góp phần gợi mở, giúp các bạn trẻ, sinh viên phát triển bản thân, định hướng chiến lược về hướng nghiệp và phát triển cuộc đời.

Dự án đang được nghiên cứu, phát triển,  Ban tổ chức chương trình mong và hy vọng sẽ có cơ duyên hợp tác và đồng hành cùng quý vị quan tâm trong hành trình này.

Chào trân trọng,

Trần Hoàng

Chủ tịch
VietnamMarcom

Trích từ dự án Xây dựng Nhân hiệu Việt – :Nhan.Edu.Vn     

Leave A Reply

Your email address will not be published.