Nhân – Humanity

Nhan.Edu.Vn - Mỗi Người Là Một Sứ Giả

Kính thưa Quý vị, Anh Chị, các Bạn Thanh niên, Sinh viên thân mến,

Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia, nhân bản hoá những giá trị tốt đẹp, tác động và chi phối nội lực xã hội. Việc xây dựng và quản trị Nhân nghiệp để có thể sống đời hạnh phúc, kiến tạo là một vấn đề luôn thời sự về lý luận và thực tiễn. Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt, từ đó dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về Nhân Giáo Dưỡng được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp thế hệ trẻ và Nhân hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về:

  • Rèn luyện Nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị và bản sắc văn hoá của Nhân.
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP).
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Như Ông Bà ta đã dạy, “Ngọc không mài, không sáng – Nhân bất học bất tri Lý”. Việc rèn luyện, xây dựng Nhân cũng là cơ sở giúp quản trị và phát huy được những tài sản vô giá về nhân hiệu của Ông Cha trong sự nghiệp giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dự án cũng đặt ra vấn đề : Mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức Việt đã định vị, định hình được chiến lược và kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ? đâu là cơ sở lý luận giải pháp khoa học thực chứng cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu và sẽ kiến tạo, đóng góp được gì trong sứ mệnh này ?

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ, tiếp sức, kiến giải giúp khai sáng, thông Đạo cho Nhân của Hội đồng Nhân Sứ, quý Thầy Cô, Anh Chị Em đã đồng hành.

Xin chúc cho hành trình học hỏi khai sáng Nhân Đạo của mỗi chúng ta thật nhiều niềm vui, năng lượng tích cực, thiện thành để sống đời ý nghĩa, hạnh nguyện.
Chào trân trọng,

Trần Hoàng
Chủ tịch Điều hành Nhân Humanity
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam

 

Comments are closed.

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X