Ra mắt Tổ chức và Hành Trình
Tiếp Thị Nông Sản Việt.

https://tiepthinongsanviet.org.vn

Ra mắt Tổ chức và Hành Trình Tiếp Thị Nông Sản Việt.
Những câu chuyện sáng Đạo Nghiệp cho Hôm nay và Mai hậu!

 Giới thiệu, tôn vinh:

  • Những câu chuyện Nhân – Thương hiệu tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ, bản lĩnh, nâng tầm các tài nguyên bản địa Việt Nam.
  • Những mô hình kinh doanh, phát triển đột phát, bền vững, góp phần kiến tạo nền tảng kinh tế, nông – công nghiệp hiện đại trong các ngành chủ đạo, chinh phục thị trường nông sản Việt Nam và thế giới.
  • Là những điển cứu tiêu biểu cho giáo dục, đào tạo, giảng viên, sinh viên, các nhà quản trị, tiếp thị, thương hiệu, hướng đến sự phát triển hiệu quả, bền vững.

 

 

Comments are closed.

Mỗi Người Là 1 Sứ Giả !

X